Doprava po celé ČR ZDARMA. Volejte 606 575 550 nebo pište na obchod@nadrzeonline.cz

ADITIVUM - ERC FLOW GUARD PREMIUM 10 LITRŮ (DIESEL)

Kód: ERCFLOWPREMIUM
3 990 Kč / balení 3 298 Kč bez DPH
Skladem (10 balení)
Můžeme doručit do:
23.6.2024
Možnosti doručení

ERC FLOW GUARD je aditivum pro zlepšení zimních vlastností motorové nafty.

Zvedá hodnotu CFPP (bod vylučování parafinu, tuhnutí) o 10 stupňů Celsia.

Z běžné zimní motorové nafty F s hodnotou do - 18 / - 20 stupňů Celsia příměsí tohoto aditiva vytvoříte při minimálních nákladech motorovou naftu, hodnotou blížící se motorové naftě tzv. ARKTICKÉ

Toto aditivum stabilizuje biosložku, již vytvořený šlem a mikroskopické části. Regeneruje do původního požadovaného stavu.

Přehled výhod
Zlepšuje chování při nízké teplotě až o 10 bodů
Zachovává funkci topení/vozidla i v ledových dnech
Optimalizuje chování motoru při startu
Zvyšuje spolehlivost výkonu
Snižuje škodlivé emise
Monitorováno TÜV

Dávkování 1:1000 (1 litr aditiva na 1000 litrů nafty)

Balení 10 litrů

Na objednávku varianty balení : 12x 1 litr, 5 litr kanystr,  200 litrů barel, 1000 litrů IBC

Individuální kalkulace obchod@nadrzeonline.cz 

Dodávka obsahuje:

  • produkt v množství dle výběru zákazníka
  • bezpečnostní list
  • informační list

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Obsahuje:

uhlovodíky, C10, aromáty, <1% naftalen; směs: 2,2',2'',2'''-(ethylendinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkylacetamid;2,2',2'',2'''-(ethylendinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkylacetamid

 

NEBEZPEČÍ!

Informace o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (Z)-4-[C11-13 (rozvětvené) alkylamino]-4-oxo-2-butenovou kyselinu. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranu očí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P391 Rozlitý přípravek odborně zlikvidujte.

Doplňkové parametry

Kategorie: Provozní kapaliny
Záruka: 1 rok

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: